+48509841467 em@asystentka.pro

   Tarcza Antykryzysowa zyskuje kolejne rozwiązania. To prawo do zwolnienia z ZUS-u dla firm zatrudniających do 49 osób, zasiłek dla rolników objętych kwarantanną i ich rodzin, a także dostęp do internetu dla chcących załatwiać sprawy urzędowe online.


   Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Nowe przepisy obowiązują już od 1 kwietnia, natomiast rząd wciąż pracuje nad kolejnymi formami wsparcia dla firm i obywateli. Przedstawiamy nowe propozycje.

   1. Większe firmy także ze zwolnieniem z ZUS-u na 3 miesiące

   Znacznie rozszerzamy krąg przedsiębiorców, którzy skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Dotychczas takie zwolnienie z ZUS-u dotyczyło samozatrudnionych oraz mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników. Po zmianach z wakacji składkowych skorzystają także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób.

   Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie. Mechanizm pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zwolnień pracowników.

   1. Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej

   Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.

   1. Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

   Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy.

   1. Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO

   Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.

   1. Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją

   Jeśli Ty lub Twoja firma przeznaczacie środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach:

   • postępowania cywilnego,
   • czynności komorników sądowych,
   • administracyjnych organów egzekucyjnych.
   1. Nielimitowany internet w ramach dostępu do GOV.PL i usług medycznych online

   Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, dostaniesz nielimitowany internet w ramach dostępu do„publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in.:

   • stron w domenie gov.pl,
   • usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną,
   • usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
   1. Wsparcie eUsług w służbie zdrowia

   Placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego internetu, a także sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej.

   Podobne wsparcie zyskają seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Zapewnimy im urządzenia oraz usługi, dzięki którym będą mogli wykonywać codzienne aktywności – jak choćby korzystanie z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny.

   Na to wsparcie przekażemy jednorazową dotację z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.

   1. Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

   Jeszcze w tym roku uruchomimy Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu zapewnimy obywatelom dostęp do podstawowych e-usług społecznych. Pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku.

   Przyspieszymy także rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tak, aby wszyscy obywatele na równych zasadach mogli korzystać z dostępu do internetu.

   1. Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej

   Nowe rozwiązania to także wsparcie w wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych. 

   1. Uproszczenie działania usług pocztowych

   Usprawniamy funkcjonowanie Poczty Polskiej:

   • przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie;
   • przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.

   Zmiany pozwolą z jednej strony  zapewnić ciągłość świadczenia usług pocztowych, a z drugiej – zwiększą bezpieczeństwo obywateli.

   1. Wydłużenie terminów administracyjnych – m.in. dla posiadaczy pojazdów

   Wydłużamy terminy na realizację obowiązków nałożonych na obywateli.

   Jeżeli upłynął termin ważności:

   • prawa jazdy,
   • uprawnienia do kierowania pojazdami,
   • szkolenia okresowego,
   • badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy

   – masz 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

   Jeżeli termin ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nie przejmuj się. Będziesz mieć 14 dni na dopełnienie formalności licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

   W stanie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego zawieszamy przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłużanie ważności orzeczeń, dla maszynistów i pracowników kolejowych.  Wydłużamy też okres obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

   Źródło: GOV.PL